Produkty

Soki NFC
Soki NFC

mętne, składowane aseptycznie,
możliwość dostawy aseptycznej

Koncentraty
Koncentraty

mętne, składowane aseptycznie,
możliwość dostawy aseptycznej

Susze
Susze

naturalne, suszone gazem

Fazy wodne aromatów
Fazy wodne aromatów

mętne, składowane aseptycznie,
możliwość dostawy aseptycznej