Jakość

Jesteśmy producentem soków NFC, koncentratów owocowych, zagęszczonych soków owocowych, naturalnych aromatów owocowych oraz suszonych wytłoków owocowych. Polityka Jakości jest najważniejszym celem działalności Naszego Zakładu. Nasze produkty w większości trafiają na rynek zagraniczny. Pragniemy zaspokoić wymagania i oczekiwania Klientów w zakresie najwyższej jakości dostarczanych wyrobów.
W procesie wytwarzania produktów gotowych uczestniczą wykwalifikowani pracownicy i wszyscy mają świadomość, że są odpowiedzialni za realizację celów jakościowych.

Podstawowymi celami naszej firmy są:

 • utrzymanie na najwyższym poziomie bezpieczeństwa zdrowotnego wyrobów gotowych,
 • dbanie o stałą jakość wyrobów finalnych,
 • rozwój zakładu i doskonalenie procesu produkcji,
 • poczucie bezpieczeństwa pracowników poprzez stworzenie przyjaznych warunków pracy,
 • działalność zgodnie z przepisami ochrony środowiska.

Dla zapewnienia ciągłego rozwoju firmy

 • Posiadamy EN ISO 22000:2005, FSSC 22000, ciągle aktualizujemy System Zarządzania Jakością funkcjonujący we wszystkich Zakładach.
 • Badamy najwyższą jakość naszych wyrobów w certyfikowanych laboratoriach , a przede wszystkim monitorujemy najważniejsze parametry fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne naszych produktów w bardzo dobrze rozwiniętych laboratoriach wewnętrznych.
 • Rozwijamy kompetencje naszych pracowników poprzez realizację planowanych szkoleń.
 • Powiększamy grono odbiorców i dostawców.
 • Przeprowadzamy audyty wewnętrzne kontrolujące, weryfikujące i korygujące właściwe działanie Systemu Jakością.
 • Współpracujemy z kwalifikowanymi dostawcami – przestrzegającymi Zasad Dobrej Praktyki Rolniczej.
 • Udoskonalamy technologie produkcji, zwiększając jakość wyrobów gotowych oraz efektywność ekonomiczną firmy.