Produkty

Soki NFC
Soki NFC

mętne, składowane aseptycznie,
możliwość dostawy aseptycznej

Koncentraty owocowe
Koncentraty owocowe

mętne, składowane aseptycznie,
możliwość dostawy aseptycznej

Susze
Susze

mętne, składowane aseptycznie,
możliwość dostawy aseptycznej

Fazy wodne aromatów
Fazy wodne aromatów

mętne, składowane aseptycznie,
możliwość dostawy aseptycznej