Jesteśmy producentem zagęszczonych soków owocowych - koncentratów, naturalnych aromatów owocowych oraz suszonych wytłoków owocowych. Polityka Jakości jest najważniejszym celem działalności Naszego Zakładu. Nasze produkty w większości trafiają na rynek zagraniczny. Pragniemy zaspokoić wymagania i oczekiwania Klientów w zakresie najwyższej jakości dostarczanych wyrobów.
Podczas wytwarzania produktów gotowych uczestniczą wykwalifikowani pracownicy i wszyscy mają świadomość, że są odpowiedzialni za realizację celów jakościowych.

Podstawowymi celami naszej firmy są:
• utrzymanie na najwyższym poziomie bezpieczeństwa zdrowotnego wyrobów gotowych,
• dbanie o stałą jakość wyrobów finalnych,
• rozwój zakładu i doskonalenie procesu produkcji,
• poczucie bezpieczeństwa pracowników poprzez stworzenie przyjaznych warunków pracy,
• działalność zgodnie z przepisami ochrony środowiska.

Dla zapewnienia ciągłego rozwoju firmy:
1. Wdrażamy system HACCP oraz normę EN ISO 22000:2005 na cały zakres produkcji i ciągle aktualizujemy System Zarządzania Jakością.
2. Badamy najwyższą jakość naszych wyrobów w certyfikowanych laboratoriach.
3. Rozwijamy kompetencje naszych pracowników poprzez realizację planowanych szkoleń.
4. Powiększamy grono odbiorców i dostawców.
5. Przeprowadzamy audity wewnętrzne kontrolujące, weryfikujące i korygujące właściwe działanie systemu.
6. Współpracujemy z kwalifikowanymi dostawcami - przestrzegającymi Zasad Dobrej Praktyki Rolniczej.
7. Udoskonalamy technologie produkcji, zwiększając jakość wyrobów gotowych oraz efektywność ekonomiczną firmy.

Członkowie Zarządu
Michał Sarachmann
Andrzej Wójcik

   

 

 

 

APPOL Sp. z o.o.  |  Łąkta Górna 35  |  32-731 Żegocina (Polska)  |  Tel.: +48 14 613 15 16  |  Fax: +48 14 613 15 17  |  E-mail: appol@appol.pl