APPOL Sp. z o.o.
Łąkta Górna 35
32-731 Żegocina, POLSKA

Tel.: +48 14 613 15 16
Dział handlowy: + 48 14 613 15 95

Fax: +48 14 613 15 17


E-mail:
appol@appol.pl

Organ rejestrowy:
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 2 736 000 zł

NIP: 868-10-00-889
KRS: 0000149508
REGON: 850327556

Bank: Krakowski Bank Spółdz. O/ Bochnia
Nr rachunku: 57 8591 00070080 0006 3630 0024

APPOL Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Sp. K.
Potycz 1
05-530 Góra Kalwaria, POLSKA

Tel.: +48 14 613 15 16
Dział handlowy: + 48 14 613 15 95

Fax: +48 14 613 15 17

E-mail:
appol@appol.pl

Organ rejestrowy:
Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 1 014 000 zł

NIP: 123-124-45-47

KRS: 0000381999

REGON: 142874878


Bank: Kredyt Bank S.A. Lublin

Nr rachunku: 15 1500 1520 1215 2009 1214 0000

 

 

 

 

APPOL Sp. z o.o.  |  Łąkta Górna 35  |  32-731 Żegocina (Polska)  |  Tel.: +48 14 613 15 16  |  Fax: +48 14 613 15 17  |  E-mail: appol@appol.pl