Appol sp. z o.o.

Łąkta Górna 35 | 32-731 Żegocina, Polska
Telefon: +48 14 613 15 16
Dział zaopatrzenia i logistyki: +48 14 613 15 95
Fax: +48 14 613 15 17
E-mail: appol@appol.pl
Dział sprzedaży: Justyna Mędak
Telefon +48 81 820 14 60
   
Organ rejestrowy:
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 2 736 000 zł
NIP: 868-10-00-889
KRS: 0000149508
REGON: 850327556
Bank: Krakowski Bank Spółdzielczy O/ Bochnia
Nr rachunku: 57 8591 00070080 0006 3630 0024

 

APPOL Sp. z o. o.
Zakład Produkcyjny Nr 2
ul. Owocowa 10
24-300 Opole Lubelskie, POLSKA
Tel. +48 81 820 14 60
Tel.: +48 14 613 15 16
Dział zaopatrzenia i logistyki: + 48 14 613 15 95
Fax: +48 14 613 15 17
E-mail: appol@appol.pl

 

 

APPOL BIS Sp. z o. o.
Potycz 1
05-530 Góra Kalwaria, POLSKA    

Tel. +48 22 262 86 13

Organ rejestrowy:
Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 5 611 000 zł
NIP: 123-124-45-47
KRS: 0000715531
REGON: 142874878

Bank: Kredyt Bank S.A. Lublin
Nr rachunku: 15 1500 1520 1215 2009 1214 0000

 

Skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego