Appol sp. z o.o.

Łąkta Górna 35 | 32-731 Żegocina, Poland
Phone: +48 14 613 15 16
Sales department: +48 14 613 15 95
Fax: +48 14 613 15 17
E-mail: appol@appol.pl
 
Registering Court:
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Initial capital: 2 736 000 zł
VAT / NIP No.: PL 868-10-00-889
Business Regitration Number KRS: 0000149508
REGON No.: 850327556
Bank: Krakowski Bank Spółdz. O/ Bochnia
Account number: 57 8591 00070080 0006 3630 0024

 

APPOL Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Sp. K.
Potycz 1
05-530 Góra Kalwaria, POLAND
Phone: +48 14 613 15 16
Sales department: + 48 14 613 15 95
Fax: +48 14 613 15 17
E-mail: appol@appol.pl

 

 

Registering Court:
Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Initial capital: 1 014 000 zł
VAT / NIP No.: PL 123-124-45-47
Business Regitration Number KRS: 0000381999
REGON No.: 142874878
Bank: Kredyt Bank S.A. Lublin
Account number: 15 1500 1520 1215 2009 1214 0000

 

 

Contact us via contact form